Văn Sử Học

LỊCH SỬ NỘI CHIẾN Ở VIỆT NAM TỪ 1771 ĐẾN 1802

Ấn phẩm "Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802" do tác giả Tạ Chí Đại Trường biên soạn, sách được nhà xuất bản Văn Sử Học ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, bìa và gáy nguyên vẹn. Sách dày 413 trang, lõi sách chắc chắn. Hậu bán thế kỷ XVIII là một trong những giai đoạn rối ren nhứt và cũng là một trong những giai đoạn hiếm hoi...
0972 873 962