Văn Sử Học

TRUNG QUỐC SỬ LƯỢC

Ấn phẩm "Trung Quốc Sử Lược" của tác giả Phan Khoang do Nhà xuất bản Văn Sử Học ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản được in lần thứ tư có hiệu đính và tăng bổ. Sách được bảo quản trong tình trạng đẹp. Sách còn nguyên bìa gốc, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, gồm 569 trang. Từ Tây Chu trở về trước, đất căn cứ trọng yếu của người Hán là lưu vực sông Hoàng Hà. Đến thời Xuân Thu, các nước Sở, Ngô, Việt lần lần lớn mạnh, đến thời Chiến Quốc, nước Tần thu gồm đất Ba, đất Thục thì...

LỊCH SỬ NỘI CHIẾN Ở VIỆT NAM TỪ 1771 ĐẾN 1802

Ấn phẩm "Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802" do tác giả Tạ Chí Đại Trường biên soạn, sách được nhà xuất bản Văn Sử Học ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, bìa và gáy nguyên vẹn. Sách dày 413 trang, lõi sách chắc chắn.  Hậu bán thế kỷ XVIII là một trong những giai đoạn rối ren nhứt và cũng là một trong những giai đoạn hiếm hoi mà người Việt sau khi chịu được cơn chuyển mình, thấy đất nước lớn mạnh hơn, dồi dào sinh lực...
0972 873 962