Việt Chiến

NÓI CHUYỆN TAM QUỐC

Ấn phẩm "nói chuyện tam quốc" do tác giả Vũ Tài Lục biên soạn, được nhà xuất bản Việt Chiến ấn hành lần thứ nhất năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên vẹn, đầy đủ bìa và gáy. Ruột sách đẹp và đầy đủ trang. Thời đại Nam Bắc triều và Nam Tống, sự tranh chấp do dân tộc phân lập, quan niệm Trung Hoa và dị tộc nặng nên không đáng kể. Còn lại Xuân Thu chiến quốc, Hán Sở tranh hùng, Tùy...

NHỮNG KHUÔN MẶT TÀI PHIỆT 

Ấn phẩm "Những khuôn mặt tài phiệt" của tác giả Vũ Tài Lục, sách do nhà xuất bản Việt Chiến ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy gáy, chữ rõ. Sách dày 325 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Quyển sách này không phải là một tác phẩm phê bình, nó chỉ trình bày trung thực những hiện tượng xã hội của một thời kỳ trong lịch sử loài người....

ADOLF HITLER VÀ ĐẢNG QUỐC XÃ

Ấn phẩm " Adolf hitler và đảng quốc xã" do tác giả Vũ Tài Lục biên soạn, sách được nhà xuất bản Việt Chiến ấn hành lần thứ nhất năm 1973 . Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Adolf Hitler (20 tháng 4 năm 1889 – 30 tháng 4 năm 1945) là người Đức gốc Áo, Chủ tịch Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ...
0972 873 962