Việt Chiến

NHỮNG KHUÔN MẶT TÀI PHIỆT 

Ấn phẩm "Những khuôn mặt tài phiệt" của tác giả Vũ Tài Lục, sách do nhà xuất bản Việt Chiến ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy gáy, chữ rõ. Sách dày 325 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Quyển sách này không phải là một tác phẩm phê bình, nó chỉ trình bày trung thực những hiện tượng xã hội của một thời kỳ trong lịch sử loài người. Nó được chia ra làm hai tập. Tập 1 nói về quá khứ đấu tranh để trở thành thế lực...

ADOLF HITLER VÀ ĐẢNG QUỐC XÃ

Ấn phẩm "Adolf hitler và đảng quốc xã" do tác giả Vũ Tài Lục biên soạn, sách được nhà xuất bản Việt Chiến ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Adolf Hitler (20 tháng 4 năm 1889 – 30 tháng 4 năm 1945) là người Đức gốc Áo, Chủ tịch Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, viết tắt NSDAP) từ năm 1921, Thủ tướng Đức từ năm 1933, là “Lãnh tụ và Thủ...
0972 873 962