Danh mục Nguyễn Trãi

NGUYỄN TRÃI

Ấn phẩm "Nguyễn Trãi" của tác giả Trúc Khê Ngô Văn Triện, sách do nhà xuất bản Trúc Khê Thư Xã ấn hành năm 1953. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa, gáy sách được chủ sở hữu trước dùng giấy nến bao lại nhưng gáy vẫn còn nguyên. Sách dày 181 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Nguyễn Trãi, hiệu là Ức Trai sinh năm 1380 mất năm 1442, cha Nguyễn Trãi là Nguyễn Ứng...

NGUYỄN TRÃI

Ấn phẩm “Nguyễn Trãi” của tác giả Nguyễn Thiên Thụ, bìa do họa sĩ Văn Thanh thực hiện được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách chưa rọc, bìa gốc, gáy sách và lõi sách rất đẹp. Nguyễn Trãi là...

GIA HUẤN CA

Ấn phẩm “Gia huấn ca” của tác giả Nguyễn Trãi, sách do dịch giả Thi Nham Đinh Gia Thuyết đính chính và chú thích, được nhà xuất bản Tân Việt ấn hành lần thứ ba năm 1953. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, sách dày 50 trang, lõi sách rất đẹp. Tập “Gia huấn ca” này viết theo lối lục bát giản thất, trong đó có 6 bài: ...

ỨC TRAI TẬP

Bộ sách “Ức Trai Tập” của tác giả Nguyễn Trãi do dịch giả Hoàng Khôi phiên dịch, sách nằm trong Tủ sách Cổ văn của Ủy Ban Dịch Thuật được Phủ...

ỨC TRAI TƯỚNG CÔNG DI TẬP - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Ức trai tướng công di tập" do dịch giả Á Nam Trần Tuấn Khải phiên dịch, sách do Nha Văn Hóa ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại quán sách Mùa Thu là bản đặc biệt, giấy trắng, có chữ Nôm phía sau phục vụ cho công việc nghiên cứu văn bản gốc. Sách được bảo quản cẩn thận, bìa và gáy còn nguyên vẹn, dày 300 trang, lõi sách chắc chắn. Bộ dư địa chí này là do Ức Trai Nguyễn Trãi tiên sinh thảo soạn vào...
0972 873 962