Danh mục Sơn Nam

LỊCH SỬ KHẨN HOANG MIỀN NAM

Ấn phẩm "Lịch sử khẩn hoang miền nam" do tác giả Sơn Nam biên soạn, sách được nhà xuất bản Đông Phố ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, dày 333 trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Đầu đề LỊCH SỬ KHẨN HOANG MIỀN NAM quá lớn, đòi hỏi sự làm việc cần cù, kiên nhẫn, lâu dài của một tiểu ban, một nhóm có thẩm quyền. Nhưng trong hoàn cảnh...

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HAY LÀ VĂN MINH MIỆT VƯỜN

Ấn phẩm “ Đồng bằng sông Cửu Long hay là văn minh miệt vườn” của tác giả Sơn Nam là một trong những tác phẩm viết về miền Nam, vùng đất và con người của ông. Sách được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp, gáy sách có một vài tổn thương mang dấu hiệu thời gian. Sách dày 220 trang. “Miệt Vườn” là một...

HƯƠNG RỪNG CÀ MAU - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Hương rừng Cà Mau" của tác giả Sơn Nam, sách do nhà xuất bản Lá Bối ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách còn bìa, gáy bị sờn đôi chỗ bị hư, được bao bọc cẩn thận. Ruột sách có đầy đủ trang, chữ rõ không nhòe. Sách dày 260 trang, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản đặc biệt, giấy trắng, in số lượng giới hạn. Nhà văn Sơn Nam (1926 -...
0972 873 962