Đời Nay

NGƯỜI QUAY TƠ

Ấn phẩm "Người quay tơ" của tác giả Nhất Linh, sách do nhà xuất bản Đời Nay ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, sách dày 100 trang, lõi sách chắc chắn, sách chưa rọc. “Người quay tơ” L à một trong những tác phẩm được Nhất Linh gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm vào nhất. Là tuyển tập của mười hai truyện ngắn, bao gồm cả truyện dịch cổ và truyện dịch...

VIẾT VÀ ĐỌC TIỂU THUYẾT

Ấn phẩm “Viết và đọc tiểu thuyết” của tác giả Nhất Linh được nhà xuất bản Đời Nay ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, còn nguyên bìa, gáy, lõi sách đẹp. “Sau gần bốn mươi năm kinh nghiệm viết tiểu thuyết, trải qua bao nhiêu phen lầm lỗi và tìm tòi, tôi tự thấy cái trách nhiệm giúp đỡ một phần nào vào sự cố gắng của hàng nghìn hàng vạn các...
0972 873 962