Nhị Nùng

PHÂN TÂM HỌC VỀ TÌNH YÊU 

Ấn phẩm "Phân tâm học về tình yêu" của tác giả Erich Fromm, sách do dịch giả Thụ Nhân phiên dịch, được nhà xuất bản Nhị Nùng ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa gáy, được bao bọc cẩn thận. Ruột sách không mất trang, chữ rõ không nhòe. Sách gồm có 210 trang. Quyển sách này được dịch ra 18 thứ tiếng và được đọc giả rất đón nhận Xuân Diệu từng viết:  Làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào? Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa! Cho bừng tia...

PHÂN TÂM HỌC TÍNH DỤC

Ấn phẩm "Phân tâm học tính dục" của tác giả Sigmund Freud do dịch giả Thụ Nhân biên dịch, sách do nhà xuất bản Nhị Nùng ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột nguyên vẹn không mất trang. Sách được bao bọc cẩn thận, dày 230 trang, lõi sách chắc chắn. Đây là cuốn sách được liệt kê vào những cuốn sách hay nhất viết về tính dục.  Một cuốn sách đã làm cho cả một Âu Châu bừng tỉnh sau một giấc ngủ cô miên. Cuốn sách nằm lòng của bất...

TÌNH DỤC

Bộ sách "Tình dục" do dịch giả Thụ Nhân phiên dịch, sách được nhà xuất bản Nhị Nùng ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa, gáy sách đôi chỗ bị sờn và mất một ít, sách được bao bọc cẩn thận. Chữ rõ không nhòe. Bộ sách này gồm 4 cuốn: Cuốn 1 dày 270 trang, cuốn 2 dày 250 trang, cuốn 3 dày 370 trang, cuốn 4 dày 370 trang. Tình dục là gì? Lịch sử phát triển? Làm thế nào các cá nhân có thể đạt đến thành thục? Những vấn đề là vô tận về các vấn đề liên quan đến con người....
0972 873 962