Sông Kiên

TÁC GIẢ TÁC PHẨM

Ấn phẩm "Tác giả tác phẩm" của tác giả Trần Tuấn Kiệt, sách do nhà xuất bản Sông Kiên ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 222 trang.  Công hầu khanh tướng trong thiên hạ Rót lại chưa đầy mắt mỹ nhân  (Phạm Thái) Quán cà phê Gió Bắc ở đường Phan Đình Phùng, kể như là một chiếc quán văn nghệ đặc biệt của người Bắc hà di cư vào Nam, nơi các văn nghệ sĩ lúc bấy giờ hay đi lại để cùng...

ROMMEL CON CÁO GIÀ SA MẠC

Ấn phẩm "Rommei con cáo già sa mạc" của tác giả Bernard Michal, sách do dịch giả Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên phiên dịch, được nhà xuất bản Sông Kiên ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, được bao bọc cẩn thẩn. Sách dày 300 trang, lõi sách chắc chắn, gáy sách hơi cong. Romel của chúng ta trở nên một ảo thuật gia hay một ông ba bị đối với quân đội chúng ta, biểu hiện một mối hiểm nguy trầm trọng. Họ nói nhiều qua về ông ta. Mặc dầu...

BỘ MẶT THẬT NHÀ ĐỘC TÀI PHÁT XÍT MUSSOLINI

Ấn phẩm "Bộ mặt thật nhà độc tài phát xít Mussolini" của tác giả Rachele Mussolini biên soạn, do dịch giả Người Sông Kiên - Lê Thị Duyên phiên dịch, được nhà xuất bản Sông Kiên ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất, sách có tình trạng đẹp, nguyên gáy, được bao bìa cẩn thận, chữ rõ, lõi sách chắc chắn. Benito Amilcare Andrea Mussolini (29 tháng 7 năm 1883 – 28 tháng 4 năm 1945) là thủ tướng độc tài cai trị phát xít Ý với một thể chế quốc gia, quân phiệt và chống Cộng...

HỒI KÝ NGƯỜI NỮ BINH DO THÁI 

Ấn phẩm "Hồi ký của người nữ binh Do Thái" của tác giả Yael Dayan do dịch giả Mai Vi Phúc phiên dịch, được nhà xuất bản Sông Kiên ấn hành năm 1974. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp, nguyên gáy, chữ rõ. Sách dày 239 trang, bìa sách có in hình tác giả Yael Dayan con gái của tướng độc nhãn Moshe Dayan. Hồi ký của người nữ binh Do Thái, tác giả Yael Dayan, một nhà văn nữ Do Thái, chính là ái nữ của tướng độc nhãn Moshe Dayan. Bản tiếng...
0972 873 962