Chữ Hán

TỰ HỌC CHỮ HÁN

Ấn phẩm "Tự học chữ Hán" do tác giả Lưu Khôn biên soạn, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách dày 400 trang được nhà xuất bản đóng bìa, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Phương pháp của chúng tôi – cũng là phương pháp được áp dụng trong bộ Tân Quốc Văn mà chúng tôi dùng làm tài liệu ở đây – là phương pháp tiệm tiến, đi từ...

CHỮ NHO TỰ HỌC

Ấn phẩm "Chữ nho tự học" do tác giả Đào Mộng Nam biên soạn được nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 3 cuốn, sách có tình trạng nguyên ven. Sách đầy đủ bìa, gáy, ruột sách đủ trang, lõi sách chắc chắn. Đào Mộng Nam sinh năm 1940, quê ở Bắc, di cư vào Sài gòn từ 1954. Thích chữ Hán từ bé nên ông có theo học một...

HÁN HỌC PHỔ THÔNG - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Hán học phổ thông" của tác giả giáo sư Phạm Đình Hòe, sách do nhà xuất bản Yên Sơn ấn hành năm 1959. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 65 trang. Sách có thủ bút chữ ký của tác giả là một trong những bản đặc biệt được in số lượng giới hạn trên chất liệu giấy trắng dày, mịn. Thời nay, học chữ Hán đối với...

HÁN VĂN

Ấn phẩm "Hán Văn" do tác giả Trần Trọng San biên soạn, sách được nhà xuất bản Bắc Đẩu ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 456 trang, ruột sách đẹp, chữ in rõ, lõi sách chắc chắn. "Hán Văn" - Trần Trọng San chuyên sử dụng thích đáng những từ ngữ Hán - Việt, thiết định chính xác những danh từ chuyên khoa, đủ khả năng khai thác những...

HÁN VĂN TÂN KHOA BẢN

Ấn phẩm "Hán văn tân khoa bản" do tác giả Nguyễn Khuê biên soạn, sách được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, dày 400 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Hán văn có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ, học thuật nước nhà và là phương tiện tiếp thụ văn chương, tư tưởng Trung quốc - một nước có vị trí địa dư, quá trình lịch sử...
0972 873 962