Danh mục Hoàng Xuân Hãn

LA SƠN PHU TỬ

Ấn phẩm "La Sơn Phu Tử" do tác giả Hoàng Xuân Hãn biên soạn, được nhà xuất bản Minh Tân ấn hành lần thứ nhất năm 1951. Ấn bản lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt. Đây là ấn bản đóng bìa xưa rất đẹp bên trong còn nguyên bìa gốc, ruột dày 336 trang, Giấy trắng và chữ in rõ. Lõi sách chắc chắn. Phần cuối sách có in thêm phần nguyên văn chữ Hán để phục vụ cho việc nghiên cứu. La Sơn...

CHINH PHỤ NGÂM

Ấn phẩm “Chinh phụ ngâm” của tác giả Phan Huy Ích, sách do cụ Hoàng Xuân Hãn dẫn giải và chú thích, được Minh Tân ấn hành năm 1951. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, dày 35 trang, lõi sách đẹp. “Chinh phụ ngâm” nguyễn gốc viết bằng chữ Hán. Đó là lời một thiếu phụ mà chồng đi đánh giặc xa đã ba bốn năm chưa về. Nội...

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

Ấn phẩm "Bích câu kỳ ngộ" được giáo sư Hoàng Xuân Hãn hiệu đính và chú giải, sách do nhà xuất bản Đại Học ấn hành năm 1964. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 190 trang. Sách được đóng bìa xưa, bản sách này từng nằm trong tủ sách của nhà văn Ngọc Linh được nhà văn đóng bìa và bảo quản rất tốt. Bích Câu kỳ ngộ...

ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA

Bộ sách "Đại Nam quốc sử diễn ca" do tác giả Lê Ngô Cát & Phạm Đình Toái biên soạn, sách được ông Hoàng Xuân Hãn tựa và dẫn, nhà xuất bản Sông Nhị ấn hành lần đầu tiên năm 1949. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn kèm bản đồ. Cuốn 1 dày 108 trang. cuốn 2 dày 133 trang. Hai cuốn đều đầy đủ bìa, gáy, ruột sách đẹp và đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Bản Đại - Nam Quốc - sử...

DANH TỪ KHOA HỌC - ẤN BẢN LẦN SÁU

Ấn phẩm “Danh từ khoa học” của giáo sư Hoàng Xuân Hãn được nhà xuất bản Trường Thi ấn hành năm 1959. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, sách dày 190 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Quyển sách này không phải là từ điển vì không có định nghĩa. Đây cũng không phải một cuốn sách dịch tiếng Pháp. Quyển sách này chỉ...

DANH TỪ KHOA HỌC - ẤN BẢN LẦN HAI ĐÓNG BÌA XƯA

Ấn phẩm “Danh từ khoa học” của giáo sư Hoàng Xuân Hãn được nhà xuất bản Vĩnh Bảo ấn hành lần thứ hai năm 1948. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc, sách dày 190 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Quyển sách này không phải là từ điển vì không có định nghĩa. Đây cũng không phải một cuốn sách dịch...

DANH TỪ KHOA HỌC - ẤN BẢN LẦN HAI

Ấn phẩm “Danh từ khoa học” của giáo sư Hoàng Xuân Hãn được nhà xuất bản Vĩnh Bảo ấn hành lần thứ hai năm 1948. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, sách dày 190 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Quyển sách này không phải là từ điển vì không có định nghĩa. Đây cũng không phải một cuốn sách dịch tiếng Pháp. Quyển...

HÀ THÀNH THẤT THỦ VÀ HOÀNG DIỆU 

Ấn phẩm "Hà Thành thất thủ và Hoàng Diệu" do giáo sư Hoàng Xuân Hãn dẫn và chú thích, sách được nhà xuất bản Sông Nhị ấn hành lần thứ nhất năm 1950. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, Sách nguyên bìa gáy, ruột còn nguyên vẹn, không mất trang. Chữ rõ không nhòe. Sách dày 70 trang, hình trong nền bìa là bia lăng của Lê Lợi, Nguyễn Trãi soạn năm 1433. Trước tiên xin giới thiệu...

LA SƠN PHU TỬ

Ấn phẩm "La Sơn Phu Tử" do tác giả Hoàng Xuân Hãn biên soạn, được nhà xuất bản Minh Tân ấn hành lần thứ nhất năm 1951. Ấn bản lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. bìa gáy sách bị sờn nhưng vẫn còn nguyên vẹn, ruột dày 336 trang, Giấy trắng và chữ in rõ. Lõi sách chắc chắn. La Sơn phu tử, tức vị phu tử đất La Sơn, là nhà Nho nổi tiếng của Đại Việt thế kỷ XVIII-XIX. Cùng với Tuyết Giang...

LÝ THƯỜNG KIỆT - LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VÀ TÔNG GIÁO ĐỜI LÝ

Ấn phẩm “Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo đời Lý” của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn do Ban Tu thư Đại học Vạn Hạnh ấn hành năm 1966 (đây là ấn bản gồm 2 cuốn, cuốn số 2 không rõ đã được xuất bản hay chưa). Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp, gáy sách tốt, không có trang bị rách hay cong góc. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn...

LÝ THƯỜNG KIỆT - LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VÀ TÔNG GIÁO ĐỜI LÝ - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm “Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo đời Lý” của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn do nhà xuất bản Sông Nhị ấn hành lần thứ nhất năm 1949. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, lõi sách rất đẹp, gáy sách tốt, không có trang bị rách hay cong góc, gáy cuốn hai bị chủ sở hữu trước dán băng keo trong. Sách trọn bộ 2 cuốn. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn...
0972 873 962