danh mục Lê Văn Hảo

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY PHÁP CHIẾM NAM KỲ

Ấn phẩm "Kỉ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ" của nhóm tác giả Dương Bá Cần, Phạm Cao Dương, Lê Văn Hảo, Nguyễn Khắc Ngữ, Trần Trọng Phủ, Lý Chánh Trung, sách do nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 250 trang, kích thước 20x14cm.  Tất cả những biến cố xảy ra trong thời kì này đã hoàn toàn được vùi sâu trong dĩ vãng kể cả những chế độ của người Pháp tại Việt Nam. Tác...

ĐI TÌM AN DƯƠNG VƯƠNG MỴ CHÂU TRỌNG THỦY

Ấn phẩm "Đi tìm An dương vương mỵ châu trọng thủy" của tác giả Lê Văn Hảo, được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 144 trang, lõi sách chắc chắn. An Dương Vương xây thành Cổ Loa, xây mãi vẫn đổ , nhờ có Rùa Vàng giúp mới xây xong. Rùa cho nhà vua lẫy nỏ, nhờ đó mà đánh bại quân xâm lược Triệu Đà. Triệu Đà cầu hoà, cho con trai Trọng Thuỷ sang kết thân với Mị Châu, con...

HÀNH TRÌNH VÀO DÂN TỘC HỌC

Ấn phẩm “Hành trình vào dân tộc học” của tác giả Lê Văn Hảo, sách được nhà xuất bản Nam Sơn ấn hành năm 1966. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 186 trang, ruột đầy đủ, lõi sách rất đẹp. Dân tộc học - gọi theo thói thường: nhân chủng học- là một môn học không những mới mẻ ở nước ta mà ngay cả ở Âu Mỹ: viện đại học Luân Đôn bắt đầu dạy môn này năm 1908, Viện dân tộc Ba Lan được thành lập năm 1926, Hội liên hiệp quốc...

KỶ NIỆM 100 NĂM NĂM SINH PHAN BỘI CHÂU

Ấn phẩm "Kỷ niệm 100 năm năm sinh Phan Bội Châu" của các tác giả: Lê Văn Hảo - Nguyễn Thượng Hiền - Hải Khách - Nguyễn Thiệu Lâu - Nguyễn Hiến Lê - Anh Minh - Võ Thành Minh - Trần Viết Ngạc được nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo. Bìa, ruột và gáy sách rất đẹp, lõi sách chăc chắn. Chỉ nhìn riêng về lịch sử thế kỷ XX, năm 1967, là đúng 100 năm ngày ra đời của Sào nam Phan Bội Châu (1867-1940)...

VẼ PHÁC CHÂN DUNG CON NGƯỜI 

Ấn phẩm "Vẽ phác chân dung một con người" của tác giả Lê Văn hảo, sách do nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách dày 110 trang, ruột đầy đủ trang. Đến sau những đề xét lý thuyết của dân tộc học. Vẽ phác một chân dung con người là nhằm gọi lại những nét lớn về cuộc sinh hoạt tiến hóa dài dặc liên tục của loài người từ khởi nguyên cho đến nay.  Khác với những quyền sử căn minh chủ yếu dựa trên tài liệu...
0972 873 962