Danh mục Thanh Lãng

PHÊ BÌNH VĂN HỌC THẾ HỆ 32

Ấn phẩm “Phê bình văn học thế hệ 1932” của tác giả Thanh Lãng được nhà xuất bản Phong Trào Văn Hoá ấn hành lần đầu tiên năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn. Sách có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách và gáy sách đều rất đẹp.  Để biên soạn được bộ sách này, Thanh Lãng đã để ra gần 15 năm làm việc với bốn năm thư ký. Ông cho biết, thời gian trước đó, nói đến Lịch sử Phê bình Văn học ở Việt Nam, người ta mới chỉ dựa vào các sách Phê...

BẢNG LƯỢC ĐỒ VĂN HỌC VIỆT NAM

Ấn phẩm “Bảng lược đồ văn học Việt Nam” của tác giả Thanh Lãng được nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đủ bìa gáy, cuốn hạ gáy dán băng keo, cuốn thượng rìa trên sách bị mòn một ít. Sách đủ trang, lõi chắc chắn. Cuốn sách này chỉ là một Bảng lược đồ. Gọi vậy vì nó thực chỉ là một tấm bảng vẽ sơ lược về nền văn học nước ta.  Văn học của một nước là linh hồn của dân nước ấy. Nó bộ...

BIỂU NHẤT LÃM VĂN HỌC CẬN ĐẠI 

Ấn phẩm "Biểu nhất lãm văn học cận đại" của tác giả Thanh Lãng, sách được nhà xuất bản Tự Do ấn hành năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột nguyên vẹn, không mất trang. Chữ rõ không bị nhòe. Sách được bao bọc cẩn thận, dày180 trang, lõi sách chắc chắn.  Văn học của một dân tộc, cũng như những hoạt động thượng tầng của nó, điều là tiêu biểu của nền văn hóa dân tộc. Từ xưa Việt Nam là quê hương của các thi nhân. Giàu âm thanh và hình ảnh, tiếng Việt...

KHỞI THẢO VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM - VĂN CHƯƠNG CHỮ NÔM

Ấn phẩm “ Khởi thảo văn học sử Việt Nam: Văn chương chữ Nôm” của giáo sư Thanh Lãng được nhà xuất bản Văn Hợi ấn hành lần hai năm 1957. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 216 trang và lõi sách rất đẹp.  Văn học sử của một dân tộc là tấm gương phản chiếu tâm hồn của nó vậy. Đối với dân tộc Việt, điều ấy lại càng xác đáng, vì ở đây tất cả năng lực của tinh thần nhân loại đều phát xuất ra hành động....
0972 873 962