LÊ VĂN SIÊU

LÊ VĂN SIÊU

Lê Văn Siêu (1911-1995) là nhà văn, nhà báo sinh ra tại Hà Nội. Thuở nhỏ ông học ở Hà Nội, sau tốt nghiệp Công nghệ Thực hành ở Hải Phòng.

Năm 1932, Lê Văn Siêu làm việc tại Sở Công chánh Hà Nội (Đốc công Nhà máy gạch Đáp Cầu).

Những năm 40, ông cộng tác với nhóm Hàn Thuyên của Nguyễn Đức Quỳnh, cùng Trương Tửu, Đặng Thai Mai... viết cho báo Tiếng Trẻ, một số sách về thanh niên và thực nghiệp do nhà Hàn Thuyên xuất bản trước Thế chiến II. 

Năm 1934 - 1936 ông làm tại chánh văn phòng nghiên cứu kỹ thuật Sở Hỏa xa Hồ Nam, Quảng Tây (Trung Quốc).

Khoảng năm 1938-1944, ông chuyển về làm việc ở Sở Công chánh Hà Nội. Thời gian này ông hợp tác chặt chẽ với nhóm Hàn Thuyên viết các loại sách về Tân văn hóa và giữ chức Trưởng ban Khánh tiết Hội truyền bá Quốc ngữ Hải Phòng.

Sau khi toàn quốc kháng chiến, ông tản cư ra vùng tự do và tham gia Hội đồng chuyên môn sản xuất kỹ nghệ ở liên khu III… Năm 1947 Lê Văn Siêu bị Pháp bắt về Hà Nội. Vào năm 1949, ông chuyển vào sống ở Sài Gòn và làm nghề thầu khoán. Đến năm 1952 thì làm chủ bút báo Mới của Phan Văn Tươi, rồi cộng tác với tuần báo Phương Đông cho đến hiệp định Genève 1954. 

Từ năm 1959 ông làm chủ bút cho các báo: Cách mạng Quốc gia, nguyệt san Sáng dội Miền Nam. Năm 1967 ông được mời dạy một số giờ tại Đại học Vạn Hạnh, Cao Đẳng Phật học Huệ Nghiêm ở Sài Gòn...

Ông mất năm 1995 tại TP. Thủ Đức, thọ 84 tuổi.

 

 • Các tác phẩm:
 • Hợp lý hóa Taylor (1940)
 • Thanh niên và thực nghiệp (1940)
 • Luân lý và thực nghiệp (1941)
 • Tương lai kỹ nghệ Việt Nam (1942)
 • Nếp sống tình cảm của người Việt Nam (1955)
 • Nguồn gốc văn học (1956)
 • Văn học Việt Nam thời bắc thuộc (1956)
 • Học để làm gì? (1957)
 • Văn học đời Lý (1957)
 • Sửa đổi lề lối làm việc (1958)
 • Giai nhân kỳ ngộ (Phan Châu Trinh chú thích, 1958)
 • Tân Xuân tùy bút (Nguyễn Đình Vượng, 1960)
 • Văn minh Việt Nam (1965)
 • Việt Nam văn minh sử cương (1967)
 • Quốc sư Vạn Hạnh (kịch, 1967)
 • Truyền thống dân tộc (1968)
 • Việt Nam văn minh sử lược khảo (1972)
 • Văn học sử thời kháng Pháp (1973)

 

VĂN HỌC SỬ THỜI KHÁNG PHÁP

Ấn phẩm "Văn học sử thời Kháng Pháp" do tác giả Lê Văn Siêu biên soạn, sách do nhà xuất bản Trí Đăng ấn hành lần đầu năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đầy đủ bìa trước và bìa sau, gáy sách bị chủ sở hữu trước dán băng keo trong, ruột sách dày 400 trang, chữ in rõ mực không bị nhoè. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của soạn giả. Hiện chúng ta thiếu một quyển văn học sử. Quyển của Dương Quảng Hàm thì sơ sài quá mà soạn không theo...

VĂN MINH VIỆT NAM

Ấn phẩm “Văn minh Việt Nam” của tác giả Lê Văn Siêu được nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành lần thứ nhất năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp.  Công việc tìm hiểu một nền cổ văn minh, ngoài phần thể các có phần tâm hồn linh động quan trọng nhất, đã không phải chỉ đòi hỏi những sự mổ xẻ khô khan bằng lý trí của những nhà khoa học chuyên môn, mà còn đòi hỏi một sự hoà hồn của người văn nghệ sĩ vào với...

NGUỒN GỐC VĂN HỌC VIỆT NAM

Ấn phẩm “Nguồn gốc văn học Việt Nam” là cuốn thứ 6 trong loạt sách “Người dân học tập” do tác giả Lê Văn Siêu biên soạn; nhà xuất bản Thế Giới ấn hành năm 1956. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp, sách dày 141 trang, đầy đủ trang. “Người ta thường phê bình theo lối cưỡng ép cho tác giả phải nói và nghĩ theo lối nghĩ và nói của người ta trong thời của người ta và trong hoàn cảnh của người ta. Người ta đã chủ quan...

VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI BẮC THUỘC

Ấn phẩm “Văn học Việt Nam thời Bắc thuộc” của tác giả Lê Văn Siêu được nhà xuất bản Thế giới xuất ấn hành năm 1956. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, dày 95 trang, ruột sách đẹp, sách chưa rọc, lõi sách chắc chắn.  Nói về văn chương thời Bắc thuộc, Lê Văn Siêu nhận định:  Kết quả thứ nhất của thời Bắc thuộc còn để lại là cái kết quả không ngờ về tinh thần trào phúng.  Kết quả thứ hai là một mỹ cảm trong văn nghệ với tất cả...

VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI LÝ

Cuốn “ Văn học Việt Nam thời Lý” là quyển III trong bộ Lịch sử Văn học Việt Nam của tác giả Lê Văn Siêu. Nhà xuất bản Hướng Dương ấn hành năm 1957. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu hiện nay còn rất đẹp, mới, sách chưa rọc, bản này có chữ ký của chủ sở hữu trước, sách dày 142 trang, lõi sách chắc chắn.  Theo Lê Văn Siêu thì trong dòng dài lịch sử văn học Việt Nam ta, chỉ có thời Lý tinh thần đạo lý mới thấm nhuần tư tưởng văn chương và nghệ thuật để...

VIỆT NAM VĂN MINH SỬ CƯƠNG

Ấn phẩm "Việt Nam văn minh sử cương" của tác giả Lê Văn Siêu, sách do Bộ giáo dục trung tâm học liệu ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa, gáy bị chủ trước dán băng keo trong, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 165 trang, đầy đủ trang. Mép phải của sách bị lẹm một xíu rất may không ảnh hưởng đến nội dung của sách. Dù mang tính cách sử lược, nhưng học giả Lê Văn Siêu, bằng kiến thức sâu rộng và dựa trên kết quả sưu tầm, khảo cứu của mình, đã...
0972 873 962