Danh mục F.M. Dostoievski

NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VÀ CHÂN LÝ

Ấn phẩm "Nghệ thuật truyền thống và chân lý" của tác giả Walter Kaufmann, sách do Hoài Khanh phiên dịch, được nhà xuất bản Ca Dao ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang. Chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Sách dày 123 trang. Phân tích mối liên quan giữa tư tưởng triết học của các đại triết gia với nghệ thuật truyền thống trong các tác phẩm của họ. khái quát tiểu sử, thân thế và tư...

LÀ BÓNG HAY LÀ HÌNH

Ấn phẩm "Là Bóng hay là Hình" là tác phẩm nổi tiếng của tác giả F.M. Dostoievski do dịch giả Đinh Đắc Phúc chuyển ngữ Việt văn, được nhà xuất bản Đất Sống ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Trong một bức thư gởi cho Mikhail, một người anh, vào tháng 11.1845. Dostoievki đã viết: “Tôi tin là tiếng tăm của tôi đã lên đến tột đỉnh”. Lời ấy biểu lộ niềm kiêu hãnh của một nhân tài tự nhìn rõ vóc dáng lớn...

LŨ NGƯỜI QUỶ ÁM

Ấn phẩm "Lũ người quỷ ám" của đại văn hào F.M. Dostoievski do dịch giả Nguyễn Ngọc Minh chuyển ngữ Việt văn, được nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo với áo, bìa và gáy sách, ruột sách rất đẹp, chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Fyodor Mikhailovich Dostoievski (1821-1881) là nhà văn nổi tiếng người Nga. Dostoievski được xem là một trong những đại văn hào Nga thế kỷ 19. Các tác phẩm của ông như Anh em nhà Karamazov, Tội...

ĐẦU XANH TUỔI TRẺ

Ấn phẩm "Đầu xanh tuổi trẻ" của đại văn hào F.M. Dostoievski do dịch giả Vũ Trinh chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành lần thứ  nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữu tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, sách đầy đủ áo ngoài, bìa và gáy sách. Ruột sách rất đẹp, chữ in rõ và lõi sách chắc chắn. Bản dịch "Đầu xanh tuổi trẻ" của dịch giả Vũ Trinh dựa vào quyển VIII trong những tác phẩm văn chương của F.M.Đốstôiépski, xuất bản tại Mạctưkhoa-Lêningrát năm 1927. Đầu xanh tuổi trẻ là một tác phẩm ít được đọc nhất...

ANH EM NHÀ KARAMAZOV

Ấn phẩm "Anh em nhà Karamazov" của đại văn hào F.M. Dostoievski sáng tác do dịch giả Vũ Đình Lưu chuyển ngữ được nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành năm 1972  tại . Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo. sách bao gồm  áo bên ngoài, bìa , bên trong ruột chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Anh em nhà Karamazov là tác phẩm cuối cùng của Dostoievski. Dostoievski thuộc loại thiên tài hiếm hoi mà càng về cuối đời thì sự nghiệp sáng tác càng lên tới đỉnh...

TỘI ÁC VÀ HÌNH PHẠT

Ấn phẩm “Tội ác và hình phạt” của tác giả người Nga Dostoievski do Cao Xuân Hạo và Cao Xuân Phổ dịch ra Việt ngữ từ bản tiếng Nga, được nhà xuất bản Văn Học liên kết Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây ấn hành năm 1998. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách mùa thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc đẹp, lõi sách đẹp, không có chữ ký hay vết mực.  “Tội ác và hình phạt” đã dội một tiếng vang trong tim độc giả thế kỷ XX. Theo lời nhà phê bình W.Neilson: Đây là một trong những tác phẩm ghê gớm nhất,...

TỘI ÁC VÀ HÌNH PHẠT

Ấn phẩm “Tội ác và hình phạt” nguyên tác "Crime et Châtiment" của Dostoievski do Trương Đình Cử dịch ra Việt ngữ được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1973. Ấn bản này do dịch giả Trương Đình Cử giữ bản quyền. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách mùa thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc đẹp, lõi sách đẹp, không có chữ ký hay vết mực. Sách đầy đủ 2 cuốn. “Tội ác và hình phạt” đã dội một tiếng vang trong tim độc giả thế kỷ XX. Theo lời nhà phê bình W.Neilson: Đây là một trong những tác phẩm ghê...

TỘI ÁC VÀ HÌNH PHẠT

Ấn phẩm “Tội ác và hình phạt” nguyên tác "Crime et Châtiment" của Dostoievski do Lý Quốc Sỉnh dịch ra Việt ngữ được nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách mùa thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc đẹp, lõi sách đẹp, không có chữ ký hay vết mực.  “Tội ác và hình phạt” đã dội một tiếng vang trong tim độc giả thế kỷ XX. Theo F. Dostoievski lời nhà phê bình W.Neilson: Đây là một trong những tác phẩm ghê gớm nhất, tác động mãnh liệt nhất trong tất cả các nền văn...
0972 873 962